YABO官网

今日洪湖公眾號| | 登錄 | 注冊
logo
 • 索引號:

  MB0P46829/2019-51384

  發布(bu)單位(wei):

  YABO官網(wang)

 • 發文(wen)日期(qi):

  效力狀態:

  有效(xiao)

 • 主題分類(lei):

  其他 

  發文字(zi)號:

  無 

YABO官網關于螺山鎮等16個鄉鎮辦事處村組調整合并的批復(洪政函〔2018〕7號)
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2017-10-29

市民政局:

你(ni)局《關于(yu)螺山鎮(zhen)等16個鄉鎮(zhen)辦事處村組(zu)調整(zheng)合(he)并方案(an)的請示》(洪民政文〔2017〕23號(hao))收(shou)悉。經(jing)市政府(fu)研究(jiu),現就螺山鎮(zhen)等16個鄉鎮(zhen)辦事處村組(zu)調整(zheng)合(he)并工(gong)作批(pi)復如下:

一(yi)(yi)(yi)、同(tong)意螺(luo)(luo)(luo)山鎮由(you)19個(ge)(ge)(ge)行(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、2個(ge)(ge)(ge)居民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)調(diao)整合(he)并(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)12個(ge)(ge)(ge)行(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、1個(ge)(ge)(ge)社區(qu)居民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)。即新(xin)聯村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)(yu)漁業新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)并(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)(ding)(ding)(ding)名(ming)為(wei)(wei)(wei)(wei)新(xin)聯村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)立(li)新(xin)聯村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui);中(zhong)原村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)(yu)官墩村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)官墩漁場(chang)片(pian)合(he)并(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)(ding)(ding)(ding)名(ming)為(wei)(wei)(wei)(wei)中(zhong)原村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)立(li)中(zhong)原村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui);雙龍村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、丁山廟(miao)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、官墩村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)蔣樁(zhuang)湖(hu)漁場(chang)片(pian)合(he)并(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)(ding)(ding)(ding)名(ming)為(wei)(wei)(wei)(wei)雙紅村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)立(li)雙紅村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui);袁家(jia)(jia)灣村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)(yu)陽(yang)柴湖(hu)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)并(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)(ding)(ding)(ding)名(ming)為(wei)(wei)(wei)(wei)袁家(jia)(jia)灣村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)立(li)袁家(jia)(jia)灣村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui);鐵牛村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)(yu)復(fu)(fu)(fu)糧洲村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)并(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)(ding)(ding)(ding)名(ming)為(wei)(wei)(wei)(wei)鐵牛村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)立(li)鐵牛村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui);螺(luo)(luo)(luo)山村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)(yu)窯八隊(非行(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun))合(he)并(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)(ding)(ding)(ding)名(ming)為(wei)(wei)(wei)(wei)螺(luo)(luo)(luo)山村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)立(li)螺(luo)(luo)(luo)山村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui);伍家(jia)(jia)窯村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)(yu)重(zhong)陽(yang)樹村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)并(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)(ding)(ding)(ding)名(ming)為(wei)(wei)(wei)(wei)雙建村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)立(li)雙建村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui);皇(huang)堤宮村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)(yu)顏家(jia)(jia)嘴村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)并(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)(ding)(ding)(ding)名(ming)為(wei)(wei)(wei)(wei)復(fu)(fu)(fu)興(xing)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)立(li)復(fu)(fu)(fu)興(xing)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)。新(xin)街居民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)與(yu)(yu)老街居民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)合(he)并(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)社區(qu)居民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui),定(ding)(ding)(ding)(ding)名(ming)為(wei)(wei)(wei)(wei)螺(luo)(luo)(luo)山社區(qu)居民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)。龍潭村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、朱(zhu)家(jia)(jia)峰(feng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、界牌村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、花園村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)不(bu)予(yu)調(diao)整。

二(er)、同(tong)意烏林(lin)(lin)(lin)鎮(zhen)由27個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(不含洪湖經(jing)濟開(kai)發區托管(guan)的2個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun))、1個(ge)(ge)(ge)居民(min)(min)(min)(min)(min)委(wei)員(yuan)會調整合(he)(he)并(bing)(bing)(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)16個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、1個(ge)(ge)(ge)社(she)區居民(min)(min)(min)(min)(min)委(wei)員(yuan)會。即(ji)王(wang)家(jia)洲(zhou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)四屋門村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)并(bing)(bing)(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)名為(wei)(wei)(wei)(wei)王(wang)家(jia)洲(zhou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)(she)立(li)(li)王(wang)家(jia)洲(zhou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)(min)(min)(min)委(wei)員(yuan)會;夾堤村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、白玉(yu)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、廖墩村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)并(bing)(bing)(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)名為(wei)(wei)(wei)(wei)聯合(he)(he)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)(she)立(li)(li)聯合(he)(he)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)(min)(min)(min)委(wei)員(yuan)會;中沙角(jiao)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、小沙角(jiao)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、橫堤角(jiao)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)并(bing)(bing)(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)名為(wei)(wei)(wei)(wei)三角(jiao)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)(she)立(li)(li)三角(jiao)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)(min)(min)(min)委(wei)員(yuan)會;梅潭村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、江嘴村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、松林(lin)(lin)(lin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)并(bing)(bing)(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)名為(wei)(wei)(wei)(wei)松林(lin)(lin)(lin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)(she)立(li)(li)松林(lin)(lin)(lin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)(min)(min)(min)委(wei)員(yuan)會;胡(hu)洲(zhou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)范洲(zhou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)并(bing)(bing)(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)名為(wei)(wei)(wei)(wei)胡(hu)范村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)(she)立(li)(li)胡(hu)范村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)(min)(min)(min)委(wei)員(yuan)會;橋口村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)香(xiang)(xiang)山(shan)(shan)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)并(bing)(bing)(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)名為(wei)(wei)(wei)(wei)香(xiang)(xiang)山(shan)(shan)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)(she)立(li)(li)香(xiang)(xiang)山(shan)(shan)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)(min)(min)(min)委(wei)員(yuan)會;黃蓬山(shan)(shan)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)赤林(lin)(lin)(lin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)并(bing)(bing)(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)名為(wei)(wei)(wei)(wei)黃蓬山(shan)(shan)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)(she)立(li)(li)黃蓬山(shan)(shan)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)(min)(min)(min)委(wei)員(yuan)會;莒頭(tou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)牛埠頭(tou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)并(bing)(bing)(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)名為(wei)(wei)(wei)(wei)莒頭(tou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)(she)立(li)(li)莒頭(tou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)(min)(min)(min)委(wei)員(yuan)會。石(shi)碼頭(tou)居民(min)(min)(min)(min)(min)委(wei)員(yuan)會定(ding)名為(wei)(wei)(wei)(wei)石(shi)碼頭(tou)社(she)區居民(min)(min)(min)(min)(min)委(wei)員(yuan)會。周(zhou)家(jia)坊村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、鐵鋪橋村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、李家(jia)橋村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、葉家(jia)洲(zhou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、水府村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、烏林(lin)(lin)(lin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、青山(shan)(shan)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、吳王(wang)廟村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)不予調整。

三(san)、同意(yi)老(lao)灣回(hui)族鄉由10個(ge)行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)調整合(he)(he)(he)并(bing)為(wei)(wei)6個(ge)行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)、1個(ge)社(she)區(qu)居(ju)民(min)(min)(min)委(wei)員(yuan)會。即和(he)平村(cun)(cun)(cun)(cun)與珂(ke)里(li)(li)村(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)(he)并(bing)為(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)個(ge)行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun),新村(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)名為(wei)(wei)珂(ke)里(li)(li)村(cun)(cun)(cun)(cun),設立珂(ke)里(li)(li)村(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)(min)委(wei)員(yuan)會;北河(he)村(cun)(cun)(cun)(cun)與興隆村(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)(he)并(bing)為(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)個(ge)行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun),新村(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)名為(wei)(wei)呂蒙(meng)(meng)口(kou)村(cun)(cun)(cun)(cun),設立呂蒙(meng)(meng)口(kou)村(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)(min)委(wei)員(yuan)會;老(lao)灣村(cun)(cun)(cun)(cun)、老(lao)灣街(非(fei)行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun))、柴民(min)(min)(min)村(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)(he)并(bing)為(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)個(ge)社(she)區(qu)居(ju)民(min)(min)(min)委(wei)員(yuan)會,定(ding)名為(wei)(wei)江豚灣社(she)區(qu)居(ju)民(min)(min)(min)委(wei)員(yuan)會。沙洲村(cun)(cun)(cun)(cun)、六合(he)(he)(he)村(cun)(cun)(cun)(cun)、石橋村(cun)(cun)(cun)(cun)、豐(feng)垸村(cun)(cun)(cun)(cun)不予調整。



五、同(tong)意燕窩鎮由22個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、1個(ge)(ge)(ge)居民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)調(diao)整(zheng)合(he)(he)(he)并(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)13個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、1個(ge)(ge)(ge)社區居民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)。即洪豐(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)解放村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)(he)并(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定名(ming)(ming)為(wei)(wei)(wei)六合(he)(he)(he)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)(she)立(li)六合(he)(he)(he)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui);豐(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)樂村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)團(tuan)(tuan)結村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)(he)并(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定名(ming)(ming)為(wei)(wei)(wei)團(tuan)(tuan)豐(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)(she)立(li)團(tuan)(tuan)豐(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui);田家(jia)(jia)口村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)葉家(jia)(jia)邊村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)(he)并(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定名(ming)(ming)為(wei)(wei)(wei)新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)合(he)(he)(he)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)(she)立(li)新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)合(he)(he)(he)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui);翻身村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)友(you)愛(ai)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)(he)并(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定名(ming)(ming)為(wei)(wei)(wei)和平村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)(she)立(li)和平村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui);新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)河村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)湘北(bei)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)(he)并(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定名(ming)(ming)為(wei)(wei)(wei)湘北(bei)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)(she)立(li)湘北(bei)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui);民(min)(min)河村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)高(gao)豐(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)(he)并(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定名(ming)(ming)為(wei)(wei)(wei)高(gao)民(min)(min)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)(she)立(li)高(gao)民(min)(min)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui);公五壇村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)蒿洲(zhou)(zhou)(zhou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)(he)并(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定名(ming)(ming)為(wei)(wei)(wei)蒿洲(zhou)(zhou)(zhou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)(she)立(li)蒿洲(zhou)(zhou)(zhou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui);前(qian)進(jin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)中心村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)(he)并(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定名(ming)(ming)為(wei)(wei)(wei)群力村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)(she)立(li)群力村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui);幸福(fu)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)天(tian)仙洲(zhou)(zhou)(zhou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)(he)并(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定名(ming)(ming)為(wei)(wei)(wei)天(tian)福(fu)洲(zhou)(zhou)(zhou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)(she)立(li)天(tian)福(fu)洲(zhou)(zhou)(zhou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)。燕窩街道居民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)定名(ming)(ming)為(wei)(wei)(wei)燕窩社區居民(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)。燕子(zi)窩村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、九簰洲(zhou)(zhou)(zhou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、調(diao)源(yuan)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、姚湖村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)不予調(diao)整(zheng)。



七、同(tong)意黃(huang)(huang)家(jia)(jia)口(kou)(kou)鎮(zhen)由24個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)政村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、2個(ge)(ge)(ge)居(ju)民(min)(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)調整(zheng)合(he)(he)(he)并(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)12個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)政村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、1個(ge)(ge)(ge)社區(qu)居(ju)民(min)(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)。即姚河(he)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與新(xin)垸村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)(he)并(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)政村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)名為(wei)(wei)(wei)(wei)新(xin)姚村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設立(li)新(xin)姚村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui);新(xin)場村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與黃(huang)(huang)家(jia)(jia)口(kou)(kou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)(he)并(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)政村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)名為(wei)(wei)(wei)(wei)黃(huang)(huang)家(jia)(jia)口(kou)(kou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設立(li)黃(huang)(huang)家(jia)(jia)口(kou)(kou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui);崗塔(ta)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、萬嶺村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、十河(he)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)(he)并(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)政村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)名為(wei)(wei)(wei)(wei)創(chuang)(chuang)建村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設立(li)創(chuang)(chuang)建村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui);革(ge)丹(dan)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與大嶺村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)(he)并(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)政村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)名為(wei)(wei)(wei)(wei)革(ge)丹(dan)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設立(li)革(ge)丹(dan)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui);南(nan)套(tao)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與五臺村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)(he)并(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)政村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)名為(wei)(wei)(wei)(wei)南(nan)套(tao)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設立(li)南(nan)套(tao)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui);作才村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、湘口(kou)(kou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、長(chang)河(he)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)(he)并(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)政村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)名為(wei)(wei)(wei)(wei)湘口(kou)(kou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設立(li)湘口(kou)(kou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui);上白(bai)林村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、新(xin)河(he)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、永(yong)寧湖(hu)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)(he)并(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)政村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)名為(wei)(wei)(wei)(wei)新(xin)永(yong)林村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設立(li)新(xin)永(yong)林村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui);壩壇(tan)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、天壇(tan)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、宋墩村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)(he)并(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)(xing)(xing)政村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)名為(wei)(wei)(wei)(wei)宋墩村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設立(li)宋墩村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)。文(wen)衛路(lu)居(ju)民(min)(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)與建設路(lu)居(ju)民(min)(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)合(he)(he)(he)并(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)社區(qu)居(ju)民(min)(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui),定(ding)名為(wei)(wei)(wei)(wei)文(wen)衛社區(qu)居(ju)民(min)(min)(min)委(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)。西(xi)湖(hu)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、楊家(jia)(jia)墩村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、下豐岸村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、楊柳村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)不予調整(zheng)。





十、同意府(fu)場鎮由8個行(xing)(xing)政(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、2個居民(min)委(wei)(wei)員會(hui)調整(zheng)合(he)并(bing)為(wei)(wei)(wei)4個行(xing)(xing)政(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、1個社區居民(min)委(wei)(wei)員會(hui)。即(ji)李家口村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)堤(di)潭村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)并(bing)為(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)個行(xing)(xing)政(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定名為(wei)(wei)(wei)堤(di)潭村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設立(li)(li)堤(di)潭村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)委(wei)(wei)員會(hui);雙(shuang)湖村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)太(tai)平(ping)橋(qiao)(qiao)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)并(bing)為(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)個行(xing)(xing)政(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定名為(wei)(wei)(wei)太(tai)平(ping)橋(qiao)(qiao)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設立(li)(li)太(tai)平(ping)橋(qiao)(qiao)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)委(wei)(wei)員會(hui);船碼頭(tou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)郭口村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)并(bing)為(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)個行(xing)(xing)政(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定名為(wei)(wei)(wei)船碼頭(tou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設立(li)(li)船碼頭(tou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)委(wei)(wei)員會(hui)。曙光村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)一(yi)(yi)(yi)居委(wei)(wei)會(hui)、二居委(wei)(wei)會(hui)合(he)并(bing)為(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)個社區居民(min)委(wei)(wei)員會(hui),定名為(wei)(wei)(wei)府(fu)場社區居民(min)委(wei)(wei)員會(hui)。文(wen)垱村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)不予調整(zheng)。

十一(yi)(yi)、同意(yi)戴(dai)家場鎮由(you)21個行(xing)政村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、2個居民(min)(min)(min)(min)委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)調整合并(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)19個行(xing)政村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、1個社(she)區居民(min)(min)(min)(min)委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)。即沙洋(yang)(yang)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與回(hui)龍村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合并(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)個行(xing)政村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)(ding)名(ming)為(wei)(wei)(wei)(wei)沙洋(yang)(yang)河村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)(she)(she)立沙洋(yang)(yang)河村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)(min)(min)委員(yuan)會(hui)(hui)(hui);秦(qin)口(kou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與花園村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(不(bu)含花園五(wu)組)合并(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)個行(xing)政村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)(ding)名(ming)為(wei)(wei)(wei)(wei)秦(qin)口(kou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)(she)(she)立秦(qin)口(kou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)(min)(min)委員(yuan)會(hui)(hui)(hui);戴(dai)剅(lou)(lou)溝(gou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與磚農組(非行(xing)政村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun))合并(bing)(bing),新村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)(ding)名(ming)為(wei)(wei)(wei)(wei)戴(dai)剅(lou)(lou)溝(gou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)(she)(she)立戴(dai)剅(lou)(lou)溝(gou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)(min)(min)(min)委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)。先鋒居民(min)(min)(min)(min)委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)與戴(dai)市(shi)居民(min)(min)(min)(min)委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)合并(bing)(bing)為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)個社(she)區居民(min)(min)(min)(min)委員(yuan)會(hui)(hui)(hui),定(ding)(ding)名(ming)為(wei)(wei)(wei)(wei)戴(dai)市(shi)社(she)區居民(min)(min)(min)(min)委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)。官(guan)港河村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、榨臺村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、關圣(sheng)廟(miao)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、河壩(ba)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、南(nan)林(lin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、沈廟(miao)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、紹南(nan)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、水塌(ta)埠村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、寄木塌(ta)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、樹(shu)樁(zhuang)河村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、竹林(lin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、百橋村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、螺灘村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、盧墩村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、柴林(lin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、戴(dai)家場村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)不(bu)予調整。



十三、同意瞿家(jia)灣(wan)(wan)(wan)鎮(zhen)由(you)8個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、1個(ge)(ge)(ge)居民(min)委(wei)(wei)員會(hui)調整合(he)(he)并(bing)為(wei)5個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、1個(ge)(ge)(ge)社(she)區(qu)居民(min)委(wei)(wei)員會(hui)。即(ji)陳(chen)灣(wan)(wan)(wan)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)加堰(yan)港村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)并(bing)為(wei)一(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定名(ming)為(wei)陳(chen)灣(wan)(wan)(wan)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)立陳(chen)灣(wan)(wan)(wan)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)委(wei)(wei)員會(hui);桃花(hua)(hua)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)屯小村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)并(bing)為(wei)一(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定名(ming)為(wei)桃花(hua)(hua)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)立桃花(hua)(hua)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)委(wei)(wei)員會(hui);月池(chi)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)甘嶺村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合(he)(he)并(bing)為(wei)一(yi)個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定名(ming)為(wei)月池(chi)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設(she)立月池(chi)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)委(wei)(wei)員會(hui);原戴(dai)家(jia)場鎮(zhen)花(hua)(hua)園五(wu)組(非行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun))并(bing)入(ru)瞿家(jia)灣(wan)(wan)(wan)鎮(zhen)戴(dai)楊(yang)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)。瞿家(jia)灣(wan)(wan)(wan)街道(dao)居民(min)委(wei)(wei)員會(hui)定名(ming)為(wei)瞿家(jia)灣(wan)(wan)(wan)社(she)區(qu)居民(min)委(wei)(wei)員會(hui)。瞿家(jia)灣(wan)(wan)(wan)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)不予調整。





十六、同意濱(bin)(bin)湖(hu)辦事處(chu)由20個(ge)(ge)行(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、1個(ge)(ge)社(she)(she)區(qu)(qu)居(ju)民(min)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)調整(zheng)合并(bing)為(wei)(wei)(wei)12個(ge)(ge)行(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、1個(ge)(ge)社(she)(she)區(qu)(qu)居(ju)民(min)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)。即榮鋒村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)小(xiao)河村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合并(bing)為(wei)(wei)(wei)一(yi)個(ge)(ge)行(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)(ding)名(ming)(ming)為(wei)(wei)(wei)榮鋒村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設立榮鋒村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui);金灣(wan)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)洪(hong)湖(hu)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合并(bing)為(wei)(wei)(wei)一(yi)個(ge)(ge)行(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)(ding)名(ming)(ming)為(wei)(wei)(wei)洪(hong)湖(hu)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設立洪(hong)湖(hu)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui);大(da)(da)口(kou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)與(yu)劉三(san)溝村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合并(bing)為(wei)(wei)(wei)一(yi)個(ge)(ge)行(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)(ding)名(ming)(ming)為(wei)(wei)(wei)大(da)(da)口(kou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設立大(da)(da)口(kou)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui);楊嘴(zui)(zui)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、乘風(feng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、三(san)八湖(hu)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、新(xin)嘴(zui)(zui)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合并(bing)為(wei)(wei)(wei)一(yi)個(ge)(ge)行(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)(ding)名(ming)(ming)為(wei)(wei)(wei)楊嘴(zui)(zui)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設立楊嘴(zui)(zui)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui);濱(bin)(bin)湖(hu)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、斗湖(hu)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、文泉村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)合并(bing)為(wei)(wei)(wei)一(yi)個(ge)(ge)行(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)定(ding)(ding)名(ming)(ming)為(wei)(wei)(wei)濱(bin)(bin)斗湖(hu)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun),設立濱(bin)(bin)斗湖(hu)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)民(min)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)。大(da)(da)口(kou)街道社(she)(she)區(qu)(qu)居(ju)民(min)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)定(ding)(ding)名(ming)(ming)為(wei)(wei)(wei)大(da)(da)口(kou)社(she)(she)區(qu)(qu)居(ju)民(min)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)。新(xin)旗村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、遠景村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、太(tai)馬湖(hu)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、傅(fu)灣(wan)村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、漢沙村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、洪(hong)獅村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、張坊村(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)不(bu)予(yu)調整(zheng)。

調整(zheng)合(he)并后的新村(cun)(cun)所轄范圍為所并各村(cun)(cun)(含非行政村(cun)(cun))原村(cun)(cun)域范圍。請你局按照《村(cun)(cun)民委員會組織法》的相關(guan)規(gui)定,指導各地(di)繼(ji)續做好(hao)村(cun)(cun)組合(he)并相關(guan)工作。

此復。


2018年2月(yue)2日(ri)


打印|關閉